sadizimmazoşizim

Sadizm ve Mazoşizm

Felsefe Ve Yaşam

SADİST VE MAZOŞİST TİPLER

Bir kişiyi başkalarından farklı kılan düşünsel, duygusal, ruhsal ve bedensel özelliklerin tümüne kişilik adı verilir. Bu ayırt edici özellikler içine alışkanlıklar, algılamalar, davranış tarzları, olaylara ve çevreye bakış açıları girmektedir.

İnsanları birbirlerinden farklı kılan, kendisi ve çevresindekilere bakış açıları, onlarla kurabildiği ilişki düzeyleri ve tepkilerini kapsayan çeşitli ortamlarda kendini gösteren bedensel, düşünsel ve ruhsal özelliklerdir. Bu özelliklerin kişinin çevreye uyumunu bozup, günlük işlevselliğini bozması, kendinde gerilim-kaygı hali oluşturup, içinde yaşanılan kültürün beklentilerinden sapma gösteren, süreklilik taşıyan bir hal alması durumunda kişilik bozukluğundan bahsedilir.

Bu bozukluk , kişinin başkalarını ve olayları algılama; verdiği duygusal tepkilerin uygunluk, değişkenlik ve yoğunluğu; kişiler arası işlevsellik; öfke, heyecan, aşırı isteklerin, dürtülerin kontrolü olarak sınıflayabileceğimiz dört alanın en az ikisinde kendini gösterir. Başlangıcı ergenlik ya da genç erişkinlik hatta bazen daha küçük yaş gruplarına dek uzanır. Bu durum başka bir ruhsal, fiziksel hastalığın ya da bir maddenin etkilerine bağlı olarak gelişen bir durum değildir.

 

SADİZM

Sadizm eziyet etmekten zevk alma, haz duyma olarak tanımlanabilir. Eziyet etme eğilimi her insanda doğal bir yönelme olarak görülse de, sadizmde bu durum sapkınlık derecesindedir. Sadizm adı kendide bir sadist olan Fransız yazar ve düşünür Marguis de Sade den gelir. Sadizm içerikli romanlar yazan yazar “Adım insanların belleğinden silindiği an çok mutlanacağım”  demiştir.Marguis de Sade romanında yazdığı kendini mahkemeye çıkaran bir olay 1814 yılında gerçekleşmiştir. Parkta dilenen bir kadını temizlikçi olarak tutup evine götürmüş , onu odaya kapatmış ve kırbaçla dövmüş ve bu şekilde tatmin olmuştur.Sonra kadına yemek bırakıp odaya tekrar kilitler ve kadın o evde yokken pencereden kaçarak polise gider.

Sadizm de şehvet ile vahşet arasında sıkı bir ilişki kurulmaktadır. Sadizmin ilk belirtileri çocuklukta ve ergenlik dönemlerinde görülmektedir. Bu kişiliğe sahip insanlar daha çocukluk çağlarında kardeşlerine, hayvanlara işkence ederler. Çevrelerindeki eşyalara zarar verirler. Sadist kişilik bozukluğu olan kişiler; erken erişkinlikte başlayan ve başkalarına doğru yöneltilmiş zalim, küçültücü ve saldırgan davranışın yaygın durumunu gösterir. İnsanları başkalarının önünde küçük düşürmeyi ve utandırmayı severler.Cinsel davranışlarda daha çok kendini gösteren sadist kişilik tipi halk arasında daha çok bu yönüyle tanınır.Cinsel yaşamda eşine acı çektirmekten ve eziyet etmekten haz duyarlar. Sadist kişi, eşine çeşitli yollarla acı çektirmediği takdirde cinsel zevk duyamayan ve de cinsel doyuma ulaşamayan kişidir. Tek amacı eşini tam anlamıyla kendi hakimiyeti altına almaktır. Çoğu kez, karşısındakine acı çektirmek, sadistin cinsel doyuma ulaşabilmesi içi yeterli olmakla birlikte, kimi zaman türlü eziyetlerle başlayan birleşme, normal bir şekilde sonuçlanabilir. Ancak sadist, eşinin acı çektiğini, aşağılık bir duruma düştüğünü görmeden cinsel coşku duymaz ve  coşkusunda her hangi bir yükseliş görülmez. İşin garibi, bütün acı çektirmek isteğine karşın, sadist kişi pek seyrek olarak eşini ciddî şekilde yaralar.

MAZOŞİZM

Mazoşizm başkaları tarafından madden ve ya manevi olarak şiddet görmekten ve acı çekmekten zevk alma olarak tanımlanır. Mazoşizm terimi, on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olan bir romancının adından türetilmiştir. Leopold von Sacher — Masoch, acı çekmekten özel bir zevk duyan kişiler hakkında romanlar yazmıştır.

Erken yetişkinlik  çağında başlayan ve farklı bağlamlarda bulunan, kendine eziyet etme davranışı değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Çok küçük yaşta görülen mazoşist vakalarda çocuk dayak yemek için can atar ve dayak yediği zaman radatlar. Kişi sıklıkla keyif veren deneyimlerden kaçınabilir, acı çekeceği davranış veya durumlar onu çeker ve kendisine yardım edebilecek kişileri çeşitli bahaneler ile önler.  Başarısızlık, aşağılanma, acı çekme, üzüntü içeren durum ve ilişkiler mazoşist  kişilik bozukluğu olan kişileri çeker. Bu bozuklukla kaçınılmaz bağlantısı olmamakla birlikte, seksüel mazoşizm de bulunabilir. Büyük yazar J.J.Russo itiraflar adlı eserinde küçük çocukken dadısı tarafından kıçına ve kaba etine vurularak dövüldüğü zaman cinsel haz duyduğunu ve bu hazzı duyabilmek için her vesile ile dayak atılacak durumlar yarattığını söyler ve “Bir metresin karşısıda diz çökmek ve afdilemek, onun sert emirlerine boyun eğmek benim için en büyük zevktir”.Demiştir. (Çağlar, 1981, s.178 )

   

Sonuç olarak diyebiliriz ki Sadizm ve Mazoşizm normal olmayan sapkın davranış bozukluklarına bir örnektir. Özellikle cinsel hayatta kendini gösteren bu bozuklular toplumda herkesimde görülebildiği gibi kaynağı ve nedenleri çocukluk yıllarına kadar dayanır. Bazı uzmanlar da bunların nedenlerini kalıtıma dayandırmaktadır. Nedeni ne olursa olsun bu tür kişilik bozuklukları insanları ve içinde bulundukları toplumu derinden etkilemekte, bu tür insanların ve yaptıkları sapık davranışların artması bu insanları nasıl sona götürüyorsa  toplumu da sona götürmektedir. İnsanlar sadistçe cinayetler işleyebilmekte ve bunlar sıradan olaylar gibi ara haberler olarak yansıtılmaktadır. Buda toplumda bir duyarsızlık ve anormal olay ve davranışları normal gibi görme eğilimi doğurmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir